کیست که از تاثیر فضای مجازی و شاخه های متعدد آن از سایتهای پرترافیک و پربازدید گرفته تا شبکه ها و کانالهای مجازی بی خبر باشد، بدون تعارف هیچ راهی برای کسب و کارهای سنتی برای پیوستن به این جریان نیست که در غیر اینصورت جای خود را به کسب و کارهای نوین خواهند داد

    دیدگاه ها بسته شده است